Cảnh đi bão văn minh, lịch sự tuyệt vời của cổ động viên ở trung tâm Sài Gòn

adminmp

Đây là cách đi bão mừng chiến thắng rất văn minh của các cổ động viên Sài Gòn dành cho U23 Việt Nam. Xem video bạn sẽ ngạc nhiên thích thú với hình ảnh về những cái bắt tay thân tình đến từ những người hoàn toàn xa lạ.

M.Thuận